Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-maj 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-maj 2014 Konkurser januari-maj 2013 Antalet anställda januari-maj 2014 Antalet anställda januari-maj 2013
Nyland 462 448 2 919 2 606
Egentliga Finland 124 147 492 655
Satakunta 54 58 233 445
Egentliga Tavastland 37 54 160 167
Birkaland 111 102 576 525
Päijänne-Tavastland 49 59 190 210
Kymmenedalen 30 40 79 196
Södra Karelen 21 28 67 110
Södra Savolax 38 45 111 247
Norra Savolax 58 60 215 435
Norra Karelen 30 33 84 176
Mellersta Finland 55 54 236 274
Södra Österbotten 57 70 161 244
Österbotten 36 39 85 122
Mellersta Österbotten 16 22 61 136
Norra Österbotten 94 90 269 447
Kajanaland 19 17 89 90
Lappland 53 45 323 165
Åland 6 3 20 8
TOTALT 1 350 1 414 6 370 7 258

Källa: Konkurser 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-maj 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/05/konk_2014_05_2014-06-18_tau_001_sv.html