Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.6.2014

Konkurssien määrä väheni 4,5 prosentilla edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-toukokuussa 2014 pantiin vireille 1 350 konkurssia, mikä on 64 konkurssia (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 370, mikä on 888 henkilöä (12,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2011–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2011–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-toukokuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 276 konkurssia, mikä on 27 konkurssia (10,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 166 konkurssia, mikä on 7 konkurssia (4,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-toukokuussa vireille 357 konkurssia, mikä on 43 konkurssia (10,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2014 Konkurssit tammi-toukokuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 26 35 38 102
Teollisuus ja kaivostoiminta 166 159 1 737 1 681
Rakentaminen 304 322 1 503 1 731
Kauppa 276 249 872 755
Kuljetus ja varastointi 113 121 552 752
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 98 102 378 460
Muut palvelut 357 400 1 280 1 751
Toimiala tuntematon 10 26 10 26
YHTEENSÄ 1 350 1 414 6 370 7 258

Lähde: Konkurssit 2014, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2014/05/konk_2014_05_2014-06-18_tie_001_fi.html