Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.8.2014

Konkurssien määrä väheni alkuvuoden aikana 4,1 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2014 pantiin vireille 1 579 konkurssia, mikä on 68 konkurssia (4,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 363, mikä on 961 henkilöä (11,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 2005–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-kesäkuussa 2005–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 326 konkurssia, mikä on 30 konkurssia (10,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 190 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (5,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-kesäkuussa vireille 340 konkurssia, mikä on 45 konkurssia (11,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2014 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 30 42 43 127
Teollisuus ja kaivostoiminta 190 180 1 933 1 778
Rakentaminen 340 385 1 664 2 129
Kauppa 326 296 1 018 886
Kuljetus ja varastointi 132 144 647 922
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 108 121 410 536
Muut palvelut 443 452 1 638 1 919
Toimiala tuntematon 10 27 10 27
YHTEENSÄ 1 579 1 647 7 363 8 324

Lähde: Konkurssit 2014, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/06/konk_2014_06_2014-08-13_tie_001_fi.html