Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-juli 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-juli 2014 Konkurser januari-juli 2013 Antalet anställda januari-juli 2014 Antalet anställda januari-juli 2013
Nyland 598 604 3 461 3 353
Egentliga Finland 155 191 647 833
Satakunta 83 67 319 473
Egentliga Tavastland 45 66 185 201
Birkaland 149 126 760 633
Päijänne-Tavastland 65 71 266 270
Kymmenedalen 49 56 145 240
Södra Karelen 31 40 122 155
Södra Savolax 46 60 135 312
Norra Savolax 73 75 249 500
Norra Karelen 38 41 102 192
Mellersta Finland 72 69 300 409
Södra Österbotten 77 100 221 363
Österbotten 45 55 182 174
Mellersta Österbotten 22 26 98 160
Norra Österbotten 132 119 404 544
Kajanaland 25 27 111 133
Lappland 70 66 386 245
Åland 6 5 20 14
TOTALT 1 781 1 864 8 113 9 204

Källa: Konkurser 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-juli 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/07/konk_2014_07_2014-08-27_tau_001_sv.html