Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.8.2014

Konkurssien määrä väheni tammi-heinäkuussa 4,5 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-heinäkuussa 2014 pantiin vireille 1 781 konkurssia, mikä on 83 konkurssia (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 113, mikä on 1 091 henkilöä (11,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-heinäkuussa 2012–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-heinäkuussa 2012–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-heinäkuussa teollisuus- ja kaivostoiminnan sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 372 konkurssia, mikä on 42 konkurssia (12,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 210 konkurssia, mikä on 3 konkurssia (1,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-heinäkuussa vireille 384 konkurssia, mikä on 57 konkurssia (12,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2014 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 37 51 53 144
Teollisuus ja kaivostoiminta 210 207 2 041 1 994
Rakentaminen 384 441 1 875 2 350
Kauppa 372 330 1 174 1 001
Kuljetus ja varastointi 147 157 708 964
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 118 138 466 597
Muut palvelut 503 511 1 786 2 125
Toimiala tuntematon 10 29 10 29
YHTEENSÄ 1 781 1 864 8 113 9 204

Lähde: Konkurssit 2014, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2014/07/konk_2014_07_2014-08-27_tie_001_fi.html