Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.9.2014

Konkurssien määrä väheni tammi-elokuussa 5,5 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-elokuussa 2014 pantiin vireille 2 039 konkurssia, mikä on 119 konkurssia (5,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 792, mikä on 892 henkilöä (8,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-elokuussa 2012–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-elokuussa 2012–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-elokuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 426 konkurssia, mikä on 43 konkurssia (11,2 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-elokuussa vireille 455 konkurssia, mikä on 52 konkurssia (10,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2014 Konkurssit tammi-elokuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 40 60 56 182
Teollisuus ja kaivostoiminta 229 234 2 160 2 158
Rakentaminen 455 507 2 236 2 727
Kauppa 426 383 1 312 1 183
Kuljetus ja varastointi 165 179 866 1 124
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 137 155 557 681
Muut palvelut 577 604 2 595 2 593
Toimiala tuntematon 10 36 10 36
YHTEENSÄ 2 039 2 158 9 792 10 684

Lähde: Konkurssit 2014, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/08/konk_2014_08_2014-09-24_tie_001_fi.html