Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-september 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-september 2014 Konkurser januari-september 2013 Antalet anställda januari-september 2014 Antalet anställda januari-september 2013
Nyland 764 790 4 572 4 748
Egentliga Finland 205 240 878 987
Satakunta 104 92 465 707
Egentliga Tavastland 62 83 222 255
Birkaland 199 177 986 875
Päijänne-Tavastland 89 91 627 603
Kymmenedalen 64 73 204 386
Södra Karelen 39 51 146 240
Södra Savolax 57 73 174 397
Norra Savolax 92 98 326 594
Norra Karelen 45 54 125 239
Mellersta Finland 95 94 388 575
Södra Österbotten 95 129 259 480
Österbotten 67 78 234 255
Mellersta Österbotten 25 29 150 164
Norra Österbotten 156 151 509 745
Kajanaland 33 33 131 155
Lappland 79 90 412 387
Åland 8 8 31 18
TOTALT 2 278 2 434 10 839 12 810

Källa: Konkurser 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-september 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/09/konk_2014_09_2014-10-29_tau_001_sv.html