Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.11.2014

Konkurssien määrä väheni tammi-lokakuussa 7,1 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-lokakuussa 2014 pantiin vireille 2 510 konkurssia, mikä on 193 konkurssia (7,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 800, mikä on 2 041 henkilöä (14,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-lokakuussa 2012–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-lokakuussa 2012–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 523 konkurssia, mikä on 25 konkurssia (5,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-lokakuussa vireille 556 konkurssia, mikä on 61 konkurssia (9,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-lokakuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-lokakuussa 2014 Konkurssit tammi-lokakuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 52 76 77 228
Teollisuus ja kaivostoiminta 275 293 2 513 2 769
Rakentaminen 556 617 2 678 3 421
Kauppa 523 498 1 710 2 046
Kuljetus ja varastointi 210 223 1 153 1 334
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 175 195 693 880
Muut palvelut 709 761 2 966 3 123
Toimiala tuntematon 10 40 10 40
YHTEENSÄ 2 510 2 703 11 800 13 841

Lähde: Konkurssit 2014, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. lokakuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2014/10/konk_2014_10_2014-11-19_tie_001_fi.html