Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-november 2014 och 2013

Landskap Konkurser januari-november 2014 Konkurser januari-november 2013 Antalet anställda januari-november 2014 Antalet anställda januari-november 2013
Nyland 923 965 5 186 5 648
Egentliga Finland 245 298 1 080 1 217
Satakunta 122 113 506 760
Egentliga Tavastland 85 97 272 313
Birkaland 250 205 1 238 1 023
Päijänne-Tavastland 107 111 738 732
Kymmenedalen 82 84 301 409
Södra Karelen 52 62 195 276
Södra Savolax 68 86 218 449
Norra Savolax 103 110 359 626
Norra Karelen 55 62 151 255
Mellersta Finland 116 121 467 701
Södra Österbotten 111 148 356 560
Österbotten 79 90 263 286
Mellersta Österbotten 29 32 162 168
Norra Österbotten 184 187 594 871
Kajanaland 38 38 641 163
Lappland 88 111 436 461
Åland 9 13 33 28
TOTALT 2 746 2 933 13 196 14 946

Källa: Konkurser 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2014, Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-november 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2014/11/konk_2014_11_2014-12-17_tau_001_sv.html