Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2014

Konkurssien määrä väheni tammi-marraskuussa 6,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-marraskuussa 2014 pantiin vireille 2 746 konkurssia, mikä on 187 konkurssia (6,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 13 196, mikä on 1 750 henkilöä (11,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-marraskuussa 2013–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-marraskuussa 2013–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-marraskuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 569 konkurssia, mikä on 30 konkurssia (5,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-marraskuussa vireille 604 konkurssia, mikä on 56 konkurssia (8,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 298 konkurssia, mikä on 27 konkurssia (8,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 112 henkilöä (3,7 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2014 Konkurssit tammi-marraskuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 57 89 84 251
Teollisuus ja kaivostoiminta 298 325 3 136 3 024
Rakentaminen 604 660 2 881 3 710
Kauppa 569 539 1 835 2 152
Kuljetus ja varastointi 227 238 1 213 1 400
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 195 223 797 953
Muut palvelut 786 816 3 240 3 413
Toimiala tuntematon 10 43 10 43
YHTEENSÄ 2 746 2 933 13 196 14 946

Lähde: Konkurssit 2014, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/11/konk_2014_11_2014-12-17_tie_001_fi.html