Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.1.2015

Konkurssien määrä väheni 5,7 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-joulukuussa 2014 pantiin vireille 2 954 konkurssia, mikä on 177 konkurssia (5,7 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 14 126, mikä on 1 511 henkilöä (9,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-joulukuussa 2012–2014

Vireille pannut konkurssit tammi-joulukuussa 2012–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-joulukuussa kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 611 konkurssia, mikä on 34 konkurssia (5,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-joulukuussa vireille 646 konkurssia, mikä on 59 konkurssia (8,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 317 konkurssia, mikä on 29 konkurssia (8,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 80 henkilöä (2,5 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2014 Konkurssit tammi-joulukuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 61 97 94 261
Teollisuus ja kaivostoiminta 317 346 3 273 3 193
Rakentaminen 646 705 3 100 3 864
Kauppa 611 577 1 969 2 261
Kuljetus ja varastointi 241 252 1 348 1 438
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 216 238 867 1 029
Muut palvelut 852 873 3 465 3 548
Toimiala tuntematon 10 43 10 43
YHTEENSÄ 2 954 3 131 14 126 15 637

Lähde: Konkurssit 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/12/konk_2014_12_2015-01-28_tie_001_fi.html