Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.2.2015

Konkurssien määrä väheni neljänneksellä tammikuussa 2015

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2015 pantiin vireille 234 konkurssia, mikä on 81 konkurssia (25,7 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 040, mikä on 833 henkilöä (44,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2006–2015

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2006–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin tammikuussa vireille 35 konkurssia, mikä on 33 konkurssia (48,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammikuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 8 konkurssia, mikä on 2 konkurssia (33,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakentamisen päätoimialalla pantiin vireille 66 konkurssia, mikä on yhtä monta konkurssia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 110 henkilöä (45,1 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2015 Konkurssit tammikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 8 6 21 10
Teollisuus ja kaivostoiminta 28 45 196 952
Rakentaminen 66 66 354 244
Kauppa 35 68 101 208
Kuljetus ja varastointi 20 29 78 142
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 16 18 62 59
Muut palvelut 59 78 226 253
Toimiala tuntematon 2 5 2 5
YHTEENSÄ 234 315 1 040 1 873

Lähde: Konkurssit 2015, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/01/konk_2015_01_2015-02-18_tie_001_fi.html