Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.3.2015

Konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa yli 20 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-helmikuussa 2015 pantiin vireille 440 konkurssia, mikä on 125 konkurssia (22,1  prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 042, mikä on 844 henkilöä (29,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2011–2015

Vireille pannut konkurssit tammi-helmikuussa 2011–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-helmikuussa vireille 69 konkurssia, mikä on 50 konkurssia (42,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-helmikuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 16 konkurssia, mikä on 5 konkurssia (45,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakentamisen päätoimialalla pantiin vireille 97 konkurssia, mikä on 20 konkurssia (17,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 52 henkilöä (9,9 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla pantiin tammi-helmikuussa vireille 2 konkurssia (5,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin, henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 37 henkilöä (30,6 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2015 Konkurssit tammi-helmikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 16 11 30 15
Teollisuus ja kaivostoiminta 60 69 471 1 095
Rakentaminen 97 117 577 525
Kauppa 69 119 184 363
Kuljetus ja varastointi 38 55 161 239
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 35 37 158 121
Muut palvelut 121 151 457 522
Toimiala tuntematon 4 6 4 6
YHTEENSÄ 440 565 2 042 2 886

Lähde: Konkurssit 2015, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.03.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/02/konk_2015_02_2015-03-18_tie_001_fi.html