Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.5.2015

Konkurssien määrä väheni tammi-huhtikuussa 18,8 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-huhtikuussa 2015 pantiin vireille 905 konkurssia, mikä on 210 konkurssia (18,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 122, mikä on 992 henkilöä (19,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2011–2015

Vireille pannut konkurssit tammi-huhtikuussa 2011–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-huhtikuussa vireille 176 konkurssia, mikä on 60 konkurssia (25,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-huhtikuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 28 konkurssia, mikä on 9 konkurssia (47,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 72 konkurssia, mikä on 9 konkurssia (11,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 68 henkilöä (22,9 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2015 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 28 19 90 29
Teollisuus ja kaivostoiminta 114 142 988 1 595
Rakentaminen 190 246 1 043 1 117
Kauppa 176 236 482 717
Kuljetus ja varastointi 62 96 269 407
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 72 81 365 297
Muut palvelut 254 286 876 943
Toimiala tuntematon 9 9 9 9
YHTEENSÄ 905 1 115 4 122 5 114

Lähde: Konkurssit 2015, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/04/konk_2015_04_2015-05-20_tie_001_fi.html