Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.6.2015

Konkurssien määrä väheni tammi-toukokuussa 15,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-toukokuussa 2015 pantiin vireille 1 149 konkurssia, mikä on 211 konkurssia (15,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 000, mikä on 1 386 henkilöä (21,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2012–2015

Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2012–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-toukokuussa vireille 234 konkurssia, mikä on 71 konkurssia (23,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi-toukokuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 31 konkurssia, mikä on 5 konkurssia (19,2 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 94 konkurssia, mikä on 4 konkurssia (4,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 86 henkilöä (23,1 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2015 Konkurssit tammi-toukokuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 31 26 93 38
Teollisuus ja kaivostoiminta 139 166 1 137 1 738
Rakentaminen 234 305 1 220 1 501
Kauppa 227 280 672 880
Kuljetus ja varastointi 80 115 326 561
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 94 98 459 373
Muut palvelut 332 360 1 081 1 285
Toimiala tuntematon 12 10 12 10
YHTEENSÄ 1 149 1 360 5 000 6 386

Lähde: Konkurssit 2015, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.06.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/05/konk_2015_05_2015-06-17_tie_001_fi.html