Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.8.2015

Konkurssien määrä väheni tammi–kesäkuussa 12,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2015 pantiin vireille 1 402 konkurssia, mikä on 191 konkurssia (12,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 975, mikä on 1 421 henkilöä (19,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2006–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2006–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–kesäkuussa vireille 291 konkurssia, mikä on 51 konkurssia (14,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–kesäkuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 36 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (20,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 107 konkurssia, mikä on 1 konkurssi (0,9 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilöstöä alalla konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kuitenkin 89 henkilöä (21,7 prosenttia) edellisvuotta enemmän.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2015 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 36 30 104 43
Teollisuus ja kaivostoiminta 156 190 1 199 1 933
Rakentaminen 291 342 1 479 1 663
Kauppa 284 331 860 1 026
Kuljetus ja varastointi 108 134 470 656
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 107 108 499 410
Muut palvelut 405 448 1 349 1 655
Toimiala tuntematon 15 10 15 10
YHTEENSÄ 1 402 1 593 5 975 7 396

Lähde: Konkurssit 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/06/konk_2015_06_2015-08-12_tie_001_fi.html