Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.8.2015

Konkurssien määrä väheni tammi–heinäkuussa 12,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2015 pantiin vireille 1 565 konkurssia, mikä on 223 konkurssia (12,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 543, mikä on 1 584 henkilöä (19,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2013–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2013–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–heinäkuussa vireille 310 konkurssia, mikä on 64 konkurssia (17,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–heinäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 128 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (8,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2015 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 37 37 105 53
Teollisuus ja kaivostoiminta 171 210 1 271 2 041
Rakentaminen 328 386 1 586 1 878
Kauppa 310 374 987 1 178
Kuljetus ja varastointi 117 148 511 715
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 128 118 550 466
Muut palvelut 450 505 1 509 1 786
Toimiala tuntematon 24 10 24 10
YHTEENSÄ 1 565 1 788 6 543 8 127

Lähde: Konkurssit 2015, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/07/konk_2015_07_2015-08-26_tie_001_fi.html