Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.9.2015

Konkurssien määrä väheni tammi–elokuussa 15,1 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2015 pantiin vireille 1 758 konkurssia, mikä on 312 konkurssia (15,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 423, mikä on 2 236 henkilöä (23,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2013–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2013–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–elokuussa vireille 371 konkurssia, mikä on 87 konkurssia (19,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–elokuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 143 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (4,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2015 Konkurssit tammi-elokuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 44 41 137 57
Teollisuus ja kaivostoiminta 189 231 1 362 2 176
Rakentaminen 371 458 1 778 2 239
Kauppa 348 429 1 094 1 341
Kuljetus ja varastointi 131 167 604 871
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 143 137 603 558
Muut palvelut 502 580 1 815 2 390
Toimiala tuntematon 30 27 30 27
YHTEENSÄ 1 758 2 070 7 423 9 659

Lähde: Konkurssit 2015, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.09.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/08/konk_2015_08_2015-09-23_tie_001_fi.html