Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.11.2015

Konkurssien määrä väheni tammi–lokakuussa 14,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–lokakuussa 2015 pantiin vireille 2 184 konkurssia, mikä on 371 konkurssia (14,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 218, mikä on 2 471 henkilöä (21,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2014–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2014–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–lokakuussa vireille 449 konkurssia, mikä on 110 konkurssia (19,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–lokakuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 53 konkurssia, mikä on 1 konkurssi (1,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-lokakuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-lokakuussa 2015 Konkurssit tammi-lokakuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 53 52 157 77
Teollisuus ja kaivostoiminta 230 277 1 611 2 522
Rakentaminen 449 559 2 151 2 700
Kauppa 435 530 1 395 1 719
Kuljetus ja varastointi 165 212 748 1 164
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 173 175 754 693
Muut palvelut 643 719 2 366 2 783
Toimiala tuntematon 36 31 36 31
YHTEENSÄ 2 184 2 555 9 218 11 689

Lähde: Konkurssit 2015, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. lokakuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/10/konk_2015_10_2015-11-18_tie_001_fi.html