Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2015

Konkurssien määrä väheni tammi–marraskuussa 14,4 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2015 pantiin vireille 2 384 konkurssia, mikä on 400 konkurssia (14,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 074, mikä on 2 980 henkilöä (22,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2014–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2014–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–marraskuussa vireille 489 konkurssia, mikä on 116 konkurssia (19,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–marraskuussa maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 59 konkurssia, mikä on 2 konkurssia (3,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2015 Konkurssit tammi-marraskuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 59 57 178 84
Teollisuus ja kaivostoiminta 248 298 1 696 3 136
Rakentaminen 489 605 2 418 2 895
Kauppa 480 572 1 556 1 838
Kuljetus ja varastointi 174 228 768 1 214
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 186 195 824 797
Muut palvelut 706 794 2 592 3 055
Toimiala tuntematon 42 35 42 35
YHTEENSÄ 2 384 2 784 10 074 13 054

Lähde: Konkurssit 2015, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/11/konk_2015_11_2015-12-16_tie_001_fi.html