Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.1.2016

Konkurssien määrä väheni 13,8 prosenttia vuonna 2015

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2015 pantiin vireille 2 574 konkurssia, mikä on 412 konkurssia (13,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 902, mikä on 3 049 henkilöä (21,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2013–2015

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2013–2015

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vuonna 2015 vireille 522 konkurssia, mikä on 124 konkurssia (19,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi vuonna 2015 maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 67 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (9,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2015 ja 2014

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2015 Konkurssit tammi-joulukuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2014
Maa-, metsä- ja kalatalous 67 61 206 94
Teollisuus ja kaivostoiminta 273 317 1 852 3 273
Rakentaminen 522 646 2 625 3 100
Kauppa 521 612 1 664 1 970
Kuljetus ja varastointi 188 242 815 1 349
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 201 216 880 867
Muut palvelut 757 855 2 815 3 261
Toimiala tuntematon 45 37 45 37
YHTEENSÄ 2 574 2 986 10 902 13 951

Lähde: Konkurssit 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.01.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2015/12/konk_2015_12_2016-01-27_tie_001_fi.html