Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.2.2016

Konkurssien määrä väheni 17,0 prosenttia tammikuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2016 pantiin vireille 195 konkurssia, mikä on 40 konkurssia (17,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 052, mikä on 34 henkilöä (3,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2007–2016

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2007–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammikuussa 2016 vireille 48 konkurssia, mikä on 18 konkurssia (27,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammikuussa 2016 kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 38 konkurssia, mikä on 3 konkurssia (8,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2016 Konkurssit tammikuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 4 8 7 21
Teollisuus ja kaivostoiminta 21 28 170 196
Rakentaminen 48 66 224 355
Kauppa 38 35 141 102
Kuljetus ja varastointi 20 20 123 78
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 15 16 93 62
Muut palvelut 48 60 293 270
Toimiala tuntematon 1 2 1 2
YHTEENSÄ 195 235 1 052 1 086

Lähde: Konkurssit 2016, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/01/konk_2016_01_2016-02-17_tie_001_fi.html