Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.4.2016

Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi–maaliskuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2016 pantiin vireille 691 konkurssia, mikä on 14 konkurssia (2,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 676, mikä on 201 henkilöä (5,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi—maaliskuussa 2007–2016

Vireille pannut konkurssit tammi—maaliskuussa 2007–2016

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–maaliskuussa kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 143 konkurssia, mikä on 14 konkurssia (10,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin tammi–maaliskuussa vireille 76 konkurssia, mikä on 18 konkurssia (19,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2016 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 16 22 30 51
Teollisuus ja kaivostoiminta 76 94 871 906
Rakentaminen 157 158 915 903
Kauppa 143 129 468 387
Kuljetus ja varastointi 54 48 261 216
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 60 52 286 240
Muut palvelut 177 197 837 767
Toimiala tuntematon 8 5 8 5
YHTEENSÄ 691 705 3 676 3 475

Lähde: Konkurssit 2016, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2016/03/konk_2016_03_2016-04-20_tie_001_fi.html