Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.5.2016

Antalet konkurser nästan på fjolårets nivå under januari–april 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2016 totalt 896 konkurser, dvs. 20 konkurser (2,2 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 591, vilket är 416 personer (10,0 procent) fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–april inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 192 konkurser, vilket är 13 konkurser (7,3 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna lika mycket inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral och övriga tjänster. Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes under januari–april 97 konkurser, vilket är 19 konkurser (16,4 procent) färre än året innan. Inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 238 konkurser, vilket också är 19 konkurser (7,4 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (120,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/04/konk_2016_04_2016-05-18_tie_001_sv.html