Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.6.2016

Konkurssien määrä väheni 3,0 prosenttia tammi–toukokuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2016 pantiin vireille 1 119 konkurssia, mikä on 35 konkurssia (3,0 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 528, mikä on 498 henkilöä (9,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi—toukokuussa 2013–2016

Vireille pannut konkurssit tammi—toukokuussa 2013–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 310 konkurssia, mikä on 24 konkurssia (7,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–toukokuussa kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 244 konkurssia, mikä on 17 konkurssia (7,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2016 Konkurssit tammi-toukokuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 27 32 66 97
Teollisuus ja kaivostoiminta 119 139 1 186 1 135
Rakentaminen 230 235 1 310 1 230
Kauppa 244 227 752 678
Kuljetus ja varastointi 82 80 431 326
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 95 94 395 460
Muut palvelut 310 334 1 376 1 091
Toimiala tuntematon 12 13 12 13
YHTEENSÄ 1 119 1 154 5 528 5 030

Lähde: Konkurssit 2016, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.06.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/05/konk_2016_05_2016-06-22_tie_001_fi.html