Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.7.2016

Konkurssien määrä väheni 6,1 prosenttia tammi–kesäkuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2016 pantiin vireille 1 324 konkurssia, mikä on 86 konkurssia (6,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 448, mikä on 432 henkilöä (7,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2007–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2007–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 363 konkurssia, mikä on 46 konkurssia (11,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–kesäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 113 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (5,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2016 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 33 37 89 108
Teollisuus ja kaivostoiminta 138 156 1 299 1 197
Rakentaminen 269 292 1 517 1 495
Kauppa 283 285 878 867
Kuljetus ja varastointi 102 108 547 470
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 113 107 469 502
Muut palvelut 363 409 1 626 1 361
Toimiala tuntematon 23 16 23 16
YHTEENSÄ 1 324 1 410 6 448 6 016

Lähde: Konkurssit 2016, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.07.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/06/konk_2016_06_2016-07-15_tie_001_fi.html