Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.9.2016

Konkurssien määrä väheni 5,6 prosenttia tammi–elokuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2016 pantiin vireille 1 668 konkurssia, mikä on 98 konkurssia (5,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 813, mikä on 1 316 henkilöä (17,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2014–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2014–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 329 konkurssia, mikä on 44 konkurssia (11,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–elokuussa kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Kaupan päätoimialalla pantiin vireille 351 konkurssia, mikä on 2 konkurssia (0,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2016 Konkurssit tammi-elokuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 42 45 114 141
Teollisuus ja kaivostoiminta 163 189 1 429 1 361
Rakentaminen 329 373 1 743 1 821
Kauppa 351 349 2 189 1 105
Kuljetus ja varastointi 129 132 643 605
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 144 143 638 607
Muut palvelut 475 505 2 022 1 827
Toimiala tuntematon 35 30 35 30
YHTEENSÄ 1 668 1 766 8 813 7 497

Lähde: Konkurssit 2016, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.09.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/08/konk_2016_08_2016-09-21_tie_001_fi.html