Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.10.2016

Konkurssien määrä väheni 4,5 prosenttia tammi–syyskuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2016 pantiin vireille 1 892 konkurssia, mikä on 89 konkurssia (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 675, mikä on 1 282 henkilöä (15,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2014–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2014–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 378 konkurssia, mikä on 39 konkurssia (9,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–syyskuussa kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 156 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (4,0 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-syyskuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-syyskuussa 2016 Konkurssit tammi-syyskuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 48 49 122 147
Teollisuus ja kaivostoiminta 188 205 1 573 1 499
Rakentaminen 378 417 1 943 2 040
Kauppa 386 396 2 303 1 224
Kuljetus ja varastointi 156 150 782 682
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 161 158 692 683
Muut palvelut 536 570 2 221 2 082
Toimiala tuntematon 39 36 39 36
YHTEENSÄ 1 892 1 981 9 675 8 393

Lähde: Konkurssit 2016, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. syyskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2016/09/konk_2016_09_2016-10-19_tie_001_fi.html