Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.12.2016

Konkurssien määrä väheni 3,3 prosenttia tammi–marraskuussa 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2016 pantiin vireille 2 307 konkurssia, mikä on 79 konkurssia (3,3 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 654, mikä on 1 555 henkilöä (15,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2015–2016

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2015–2016

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 671 konkurssia, mikä on 36 konkurssia (5,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–marraskuussa kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 204 konkurssia, mikä on 18 konkurssia (9,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2016 ja 2015

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2016 Konkurssit tammi-marraskuussa 2015 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2015
Maa-, metsä- ja kalatalous 58 59 143 178
Teollisuus ja kaivostoiminta 228 248 1 856 1 704
Rakentaminen 459 489 2 468 2 419
Kauppa 462 480 2 511 1 561
Kuljetus ja varastointi 182 175 902 769
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 204 186 897 830
Muut palvelut 671 707 2 834 2 596
Toimiala tuntematon 43 42 43 42
YHTEENSÄ 2 307 2 386 11 654 10 099

Lähde: Konkurssit 2016, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2016/11/konk_2016_11_2016-12-14_tie_001_fi.html