Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.6.2017

År 2016 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 10,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 2 845 konkursansökningar år 2016. Detta var 323 ansökningar färre än år 2015. Av 2016 års ansökningar slutade 601 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2016/konk_2016_2017-06-07_tie_001_sv.html