Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.2.2017

Konkurssien määrä väheni 30,5 prosenttia tammikuussa 2017

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2017 pantiin vireille 137 konkurssia, mikä on 60 konkurssia (30,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 650, mikä on 386 henkilöä (37,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2008–2017

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2008–2017

Tammikuussa 2017 pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja. Verohallinto pani tammikuussa 2017 vireille 16 konkurssia, mikä on 58,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Muut hakijaryhmät (vakuutuslaitokset, pankit ja muut rahoituslaitokset, muut velkojat sekä velalliset itse) panivat vireille yhteensä 121 konkurssia, mikä on sama lukumäärä kuin vuotta aiemmin. Aiemmin, vuoden 2016 joulukuussa, verohallinto ei pannut vireille lainkaan konkursseja.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 29 konkurssia, mikä on 19 konkurssia (39,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2017 ja 2016

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2017 Konkurssit tammikuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 3 4 7 6
Teollisuus ja kaivostoiminta 11 21 51 168
Rakentaminen 29 48 181 224
Kauppa 33 39 116 140
Kuljetus ja varastointi 12 20 62 120
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 15 56 89
Muut palvelut 40 49 177 288
Toimiala tuntematon 0 1 0 1
YHTEENSÄ 137 197 650 1 036

Lähde: Konkurssit 2017, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.02.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2017/01/konk_2017_01_2017-02-15_tie_001_fi.html