Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.3.2017

Konkurssien määrä väheni 39,6 prosenttia tammi–helmikuussa 2017

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–helmikuussa 2017 pantiin vireille 278 konkurssia, mikä on 182 konkurssia (39,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 322, mikä on 1 048 henkilöä (44,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–helmikuussa 2013–2017

Vireille pannut konkurssit tammi–helmikuussa 2013–2017

Tammi–helmikuussa 2017 pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja. Verohallinto teki tammi–helmikuussa 80,1 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Muista hakijaryhmistä vakuutuslaitosten tekemät konkurssihakemukset vähenivät 26,0 prosenttia, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä muiden velkojien tekemien hakemusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla, velallisten itse tekemät hakemukset vähenivät 16,0 prosenttia.

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 59 konkurssia, mikä on 51 konkurssia (46,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2017 ja 2016

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2017 Konkurssit tammi-helmikuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 5 5 9 7
Teollisuus ja kaivostoiminta 23 47 158 473
Rakentaminen 59 110 342 623
Kauppa 62 101 177 324
Kuljetus ja varastointi 21 39 112 213
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 25 40 132 194
Muut palvelut 82 113 391 531
Toimiala tuntematon 1 5 1 5
YHTEENSÄ 278 460 1 322 2 370

Lähde: Konkurssit 2017, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2017/02/konk_2017_02_2017-03-15_tie_001_fi.html