Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.4.2017

Antalet konkurser minskade med 35,9 procent under januari–mars 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 2017 totalt 447 konkurser, dvs. 250 konkurser (35,9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 2 327, vilket är 1 296 personer (35,8 procent) färre än året innan.

I januari–mars 2017 anhängiggjordes exceptionellt få konkurser. Skatteförvaltningen gjorde 71,8 procent färre konkursansökningar under januari–mars än under motsvarande period året innan. När det gäller övriga grupper minskade försäkringsföretagens konkursansökningar med 25,3 procent. Andra borgenärers ansökningar var på samma nivå som året innan och gäldenärernas egna ansökningar minskade med 11,9 procent.

Antalet konkurser minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och övriga tjänster. Inom byggverksamhet anhängiggjordes 100 konkurser, vilket är 60 konkurser (37,5 procent) färre än året innan. Inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 119 konkurser, vilket är 60 konkurser (33,5 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (121,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2017/03/konk_2017_03_2017-04-19_tie_001_sv.html