Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.5.2017

Konkurssien määrä väheni 29,6 prosenttia tammi–huhtikuussa 2017

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–huhtikuussa 2017 pantiin vireille 637 konkurssia, mikä on 268 konkurssia (29,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 129, mikä on 1 431 henkilöä (31,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2013–2017

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2013–2017

Tammi–huhtikuussa 2017 pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja. Verohallinto teki tammi–huhtikuussa 55,6 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Muista hakijaryhmistä vakuutuslaitosten tekemät konkurssihakemukset vähenivät 24,1 prosenttia. Muiden velkojien tekemien hakemusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja velallisten itse tekemät hakemukset vähenivät 13,3 prosenttia.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 173 konkurssia, mikä on 68 konkurssia (28,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2017 ja 2016

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2017 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 16 25 32 56
Teollisuus ja kaivostoiminta 56 97 521 976
Rakentaminen 153 200 823 1 101
Kauppa 136 194 503 614
Kuljetus ja varastointi 41 64 174 356
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 54 74 273 332
Muut palvelut 173 241 795 1 115
Toimiala tuntematon 8 10 8 10
YHTEENSÄ 637 905 3 129 4 560

Lähde: Konkurssit 2017, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.05.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2017/04/konk_2017_04_2017-05-17_tie_001_fi.html