Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.6.2017

Konkurssien määrä väheni 22,2 prosenttia tammi–toukokuussa 2017

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2017 pantiin vireille 875 konkurssia, mikä on 250 konkurssia (22,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 250, mikä on 1 228 henkilöä (22,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2014–2017

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2014–2017

Tammi–toukokuussa 2017 verohallinto teki 44,5 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti vakuutuslaitokset tekivät konkurssihakemuksia 19,0 prosenttia vähemmän, muut velkojat 3,7 prosenttia enemmän ja velalliset itse 6,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Verohallinnon vuonna 2017 tekemien konkurssihakemusten vähenemisen syynä on vuodenvaihteessa 2016–2017 toteutettu verohallinnon tietojärjestelmämuutos. Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä on vähentynyt marraskuusta 2016 lähtien ja varautuminen tietojärjestelmämuutokseen vaikutti vielä alkuvuodesta 2017 tehtyjen konkurssihakemusten määrään.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 240 konkurssia, mikä on 73 konkurssia (23,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2017 ja 2016

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2017 Konkurssit tammi-toukokuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 20 27 66 64
Teollisuus ja kaivostoiminta 88 119 748 1 185
Rakentaminen 209 233 1 127 1 291
Kauppa 180 244 649 750
Kuljetus ja varastointi 56 82 271 431
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 71 95 333 392
Muut palvelut 240 313 1 045 1 353
Toimiala tuntematon 11 12 11 12
YHTEENSÄ 875 1 125 4 250 5 478

Lähde: Konkurssit 2017, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.06.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2017/05/konk_2017_05_2017-06-21_tie_001_fi.html