Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.7.2017

Konkurssien määrä väheni tammi–kesäkuussa 2017 edellisvuodesta 18,9 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2017 pantiin vireille 1 083 konkurssia, mikä on 252 konkurssia (18,9 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 130, mikä on 1 288 henkilöä (20,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2008–2017

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2008–2017

Tammi–kesäkuussa 2017 verohallinto teki 36,2 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti vakuutuslaitokset tekivät konkurssihakemuksia 21,4 prosenttia vähemmän, muut velkojat 2,9 prosenttia enemmän ja velalliset itse 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Verohallinnon vuonna 2017 tekemien konkurssihakemusten väheneminen liittyy vuodenvaihteessa 2016–2017 toteutettuun verohallinnon tietojärjestelmämuutokseen. Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä on vähentynyt marraskuusta 2016 lähtien ja varautuminen tietojärjestelmämuutokseen vaikutti vielä alkuvuodesta 2017 tehtyjen konkurssihakemusten määrään.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 294 konkurssia, mikä on 71 konkurssia (19,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2017 ja 2016

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2017 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2016 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 25 34 72 88
Teollisuus ja kaivostoiminta 109 138 861 1 299
Rakentaminen 256 272 1 417 1 506
Kauppa 223 285 767 879
Kuljetus ja varastointi 75 103 319 550
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 88 113 418 469
Muut palvelut 294 365 1 263 1 602
Toimiala tuntematon 13 25 13 25
YHTEENSÄ 1 083 1 335 5 130 6 418

Lähde: Konkurssit 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2017/06/konk_2017_06_2017-07-12_tie_001_fi.html