Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.2.2018

Konkurssien määrä kaksinkertaistui tammikuussa 2018

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2018 pantiin vireille 288 konkurssia, mikä on 148 konkurssia (105,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 367, mikä on 710 henkilöä (108,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2017 tammikuussa vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2009–2018

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2009–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä tammikuun 2017 ja 2018 välillä on poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2017 tammikuussa pantiin vireille poikkeuksellisen vähän konkursseja (140 kappaletta), mikä on pienin tammikuun lukumäärä vuodesta 1986 alkaen. Tämä johtui osittain verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017. Tammikuussa 2018 verohallinto tekikin 676,5 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti muut hakijaryhmät (vakuutuslaitokset, muut velkojat ja velalliset itse) tekivät 24,2 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia vastaavana ajankohtana.

Konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 83 konkurssia, mikä on 42 konkurssia (102,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2018 Konkurssit tammikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 5 3 8 7
Teollisuus ja kaivostoiminta 28 11 160 51
Rakentaminen 55 30 311 185
Kauppa 48 34 150 118
Kuljetus ja varastointi 29 12 115 62
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 38 9 180 56
Muut palvelut 83 41 441 178
Toimiala tuntematon 2 0 2 0
YHTEENSÄ 288 140 1 367 657

Lähde: Konkurssit 2018, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/01/konk_2018_01_2018-02-21_tie_001_fi.html