Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.3.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–helmikuussa 2018 edellisvuodesta 82,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–helmikuussa 2018 pantiin vireille 515 konkurssia, mikä on 232 konkurssia (82,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 2 485, mikä on 1 157 henkilöä (87,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 tammi–helmikuussa vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2014–2018

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2014–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä tammi–helmikuussa 2017 ja 2018 on poikkeuksellisen suuri. Tämä johtui osittain verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017. Tammi–helmikuussa 2018 verohallinto tekikin 613,9 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti muut hakijaryhmät (vakuutuslaitokset, muut velkojat ja velalliset itse) tekivät vastaavana ajankohtana 3,4 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia.

Konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 156 konkurssia, mikä on 72 konkurssia (85,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-helmikuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-helmikuussa 2018 Konkurssit tammi-helmikuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-helmikuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 12 5 32 9
Teollisuus ja kaivostoiminta 52 23 438 157
Rakentaminen 89 59 502 342
Kauppa 95 64 287 180
Kuljetus ja varastointi 51 21 204 112
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 56 25 274 133
Muut palvelut 156 84 744 393
Toimiala tuntematon 4 2 4 2
YHTEENSÄ 515 283 2 485 1 328

Lähde: Konkurssit 2018, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. helmikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/02/konk_2018_02_2018-03-21_tie_001_fi.html