Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.4.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–maaliskuussa 2018 edellisvuodesta 60,4 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2018 pantiin vireille 733 konkurssia, mikä on 276 konkurssia (60,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 556, mikä on 1 182 henkilöä (49,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 tammi–maaliskuussa vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2009–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2009–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä tammi–maaliskuussa 2017 ja 2018 on suuri. Tämä johtui osittain verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017. Tammi–maaliskuussa 2018 verohallinto tekikin 339,8 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vastaavasti muut hakijaryhmät (vakuutuslaitokset, muut velkojat ja velalliset itse) tekivät vastaavana ajankohtana 0,5 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 228 konkurssia, mikä on 104 konkurssia (83,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2018 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 15 11 38 18
Teollisuus ja kaivostoiminta 70 44 582 435
Rakentaminen 134 100 721 590
Kauppa 134 103 401 397
Kuljetus ja varastointi 65 29 296 143
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 82 40 489 188
Muut palvelut 228 124 1 024 597
Toimiala tuntematon 5 6 5 6
YHTEENSÄ 733 457 3 556 2 374

Lähde: Konkurssit 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.04.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/03/konk_2018_03_2018-04-18_tie_001_fi.html