Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.6.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–toukokuussa 2018 edellisvuodesta 30,3 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2018 pantiin vireille 1 156 konkurssia, mikä on 269 konkurssia (30,3 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 714, mikä on 1 441 henkilöä (33,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta 2017 vireille pantujen konkurssien määrä oli matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2015–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2015–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä tammi–toukokuussa 2017 ja 2018 johtuu osittain verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä pienenee kuitenkin ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Toukokuussa 2018 pantiin vireille 13,9 prosenttia vähemmän konkursseja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 363 konkurssia, mikä on 118 konkurssia (48,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2018 Konkurssit tammi-toukokuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 26 20 74 65
Teollisuus ja kaivostoiminta 109 88 933 757
Rakentaminen 220 212 1 210 1 134
Kauppa 219 182 638 654
Kuljetus ja varastointi 88 56 402 271
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 116 72 688 337
Muut palvelut 363 245 1 754 1 043
Toimiala tuntematon 15 12 15 12
YHTEENSÄ 1 156 887 5 714 4 273

Lähde: Konkurssit 2018, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/05/konk_2018_05_2018-06-20_tie_001_fi.html