Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.7.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–kesäkuussa 2018 edellisvuodesta 24,7 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2018 pantiin vireille 1 372 konkurssia, mikä on 272 konkurssia (24,7 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 714, mikä on 1 547 henkilöä (29,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2009–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2009–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 420 konkurssia, mikä on 119 konkurssia (39,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2018 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 31 25 83 71
Teollisuus ja kaivostoiminta 131 111 1 055 875
Rakentaminen 269 259 1 473 1 418
Kauppa 260 224 771 771
Kuljetus ja varastointi 101 76 480 330
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 143 90 762 423
Muut palvelut 420 301 2 073 1 265
Toimiala tuntematon 17 14 17 14
YHTEENSÄ 1 372 1 100 6 714 5 167

Lähde: Konkurssit 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.07.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/06/konk_2018_06_2018-07-12_tie_001_fi.html