Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.8.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–heinäkuussa 2018 edellisvuodesta 21,8 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2018 pantiin vireille 1 539 konkurssia, mikä on 275 konkurssia (21,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 499, mikä on 1 438 henkilöä (23,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2016–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2016–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 479 konkurssia, mikä on 131 konkurssia (37,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2018 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 34 29 90 80
Teollisuus ja kaivostoiminta 143 129 1 155 1 031
Rakentaminen 295 288 1 736 1 719
Kauppa 291 256 837 870
Kuljetus ja varastointi 117 88 509 377
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 161 104 835 481
Muut palvelut 479 348 2 318 1 481
Toimiala tuntematon 19 22 19 22
YHTEENSÄ 1 539 1 264 7 499 6 061

Lähde: Konkurssit 2018, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2018/07/konk_2018_07_2018-08-29_tie_001_fi.html