Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.9.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–elokuussa 2018 edellisvuodesta 22,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2018 pantiin vireille 1 769 konkurssia, mikä on 319 konkurssia (22,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 498, mikä on 664 henkilöä (8,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2016–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2016–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 558 konkurssia, mikä on 160 konkurssia (40,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-elokuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-elokuussa 2018 Konkurssit tammi-elokuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-elokuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 39 33 106 88
Teollisuus ja kaivostoiminta 157 147 1 227 1 470
Rakentaminen 334 331 2 070 2 095
Kauppa 336 293 951 1 372
Kuljetus ja varastointi 139 103 584 422
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 179 123 915 711
Muut palvelut 558 398 2 618 1 654
Toimiala tuntematon 27 22 27 22
YHTEENSÄ 1 769 1 450 8 498 7 834

Lähde: Konkurssit 2018, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.09.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. elokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/08/konk_2018_08_2018-09-19_tie_001_fi.html