Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.10.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–syyskuussa 2018 edellisvuodesta 21,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2018 pantiin vireille 1 977 konkurssia, mikä on 343 konkurssia (21,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 307, mikä on 383 henkilöä (4,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2016–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2016–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuus- ja kaivostoimintaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 620 konkurssia, mikä on 166 konkurssia (36,6 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-syyskuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-syyskuussa 2018 Konkurssit tammi-syyskuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 43 41 115 115
Teollisuus ja kaivostoiminta 171 173 1 301 1 667
Rakentaminen 378 369 2 253 2 318
Kauppa 385 323 1 113 1 556
Kuljetus ja varastointi 151 112 614 464
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 198 138 1 040 847
Muut palvelut 620 454 2 840 1 933
Toimiala tuntematon 31 24 31 24
YHTEENSÄ 1 977 1 634 9 307 8 924

Lähde: Konkurssit 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. syyskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/09/konk_2018_09_2018-10-17_tie_001_fi.html