Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.11.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–lokakuussa 2018 edellisvuodesta 22,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–lokakuussa 2018 pantiin vireille 2 217 konkurssia, mikä on 400 konkurssia (22,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 479, mikä on 506 henkilöä (5,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2017–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–lokakuussa 2017–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 692 konkurssia, mikä on 175 konkurssia (33,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-lokakuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-lokakuussa 2018 Konkurssit tammi-lokakuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-lokakuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 50 42 134 125
Teollisuus ja kaivostoiminta 192 185 1 404 1 729
Rakentaminen 418 408 2 560 2 522
Kauppa 441 355 1 247 1 697
Kuljetus ja varastointi 178 123 848 520
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 214 162 1 112 1 016
Muut palvelut 692 517 3 142 2 339
Toimiala tuntematon 32 25 32 25
YHTEENSÄ 2 217 1 817 10 479 9 973

Lähde: Konkurssit 2018, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. lokakuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/10/konk_2018_10_2018-11-14_tie_001_fi.html