Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.12.2018

Konkurssien määrä kasvoi tammi–marraskuussa 2018 edellisvuodesta 18,9 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2018 pantiin vireille 2 407 konkurssia, mikä on 382 konkurssia (18,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 485, mikä on 309 henkilöä (2,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2017–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2017–2018

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 748 konkurssia, mikä on 167 konkurssia (28,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2018 Konkurssit tammi-marraskuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 56 45 140 141
Teollisuus ja kaivostoiminta 211 204 1 706 1 855
Rakentaminen 450 444 2 799 2 916
Kauppa 470 402 1 325 1 804
Kuljetus ja varastointi 195 138 906 645
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 239 186 1 180 1 185
Muut palvelut 748 581 3 391 2 606
Toimiala tuntematon 38 25 38 25
YHTEENSÄ 2 407 2 025 11 485 11 177

Lähde: Konkurssit 2018, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/11/konk_2018_11_2018-12-19_tie_001_fi.html