Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.1.2019

Konkurssien määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuodesta 16,9 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2018 pantiin vireille 2 534 konkurssia, mikä on 366 konkurssia (16,9 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 12 115, mikä on 172 henkilöä (1,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2016–2018

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2016–2018

Ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoteen 2017 verrattuna johtuu osaltaan verohallinnon alkuvuodesta 2017 tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä lukumäärästä. Konkurssien määrä kasvoikin erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin vireille pantiin 61,2 prosenttia enemmän konkursseja kuin vuotta aiemmin. Vuoden toisella neljänneksellä pantiin vireille 0,5 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 11,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 3,6 prosenttia enemmän konkursseja kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuutta ja kaivostoimintaa lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 783 konkurssia, mikä on 160 konkurssia (25,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2018 ja 2017

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2018 Konkurssit tammi-joulukuussa 2017 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 58 46 142 143
Teollisuus ja kaivostoiminta 222 224 1 877 2 035
Rakentaminen 476 470 2 939 3 206
Kauppa 494 433 1 365 1 904
Kuljetus ja varastointi 204 145 931 664
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 258 200 1 228 1 234
Muut palvelut 783 623 3 594 2 730
Toimiala tuntematon 39 27 39 27
YHTEENSÄ 2 534 2 168 12 115 11 943

Lähde: Konkurssit 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2018/12/konk_2018_12_2019-01-16_tie_001_fi.html