Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.2.2019

Konkurssien määrä väheni tammikuussa 2019 edellisvuodesta 17,2 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2019 pantiin vireille 245 konkurssia, mikä on 51 konkurssia (17,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 148, mikä on 220 henkilöä (16,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2010–2019

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2010–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 18 konkurssia, mikä on 20 konkurssia (52,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi tammikuussa 2019 maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 56 konkurssia, mikä on 6 konkurssia (12,0 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2019 Konkurssit tammikuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 7 5 15 8
Teollisuus ja kaivostoiminta 15 29 101 163
Rakentaminen 58 56 437 320
Kauppa 56 50 203 138
Kuljetus ja varastointi 22 29 67 115
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 18 38 67 178
Muut palvelut 69 86 258 443
Toimiala tuntematon - 3 - 3
YHTEENSÄ 245 296 1 148 1 368

Lähde: Konkurssit 2019, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/01/konk_2019_01_2019-02-20_tie_001_fi.html