Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.4.2019

Konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa 2019 edellisvuodesta 9,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2019 pantiin vireille 670 konkurssia, mikä on 70 konkurssia (9,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 138, mikä on 422 henkilöä (11,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2010–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2010–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, kujetuksen- ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 201 konkurssia, mikä on 28 konkurssia (12,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 6 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2019 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 21 15 41 38
Teollisuus ja kaivostoiminta 51 71 373 584
Rakentaminen 138 134 947 732
Kauppa 131 135 459 381
Kuljetus ja varastointi 61 66 219 298
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 62 82 225 485
Muut palvelut 201 229 869 1 034
Toimiala tuntematon 5 8 5 8
YHTEENSÄ 670 740 3 138 3 560

Lähde: Konkurssit 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/03/konk_2019_03_2019-04-17_tie_001_fi.html