Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.5.2019

Konkurssien määrä väheni tammi–huhtikuussa 2019 edellisvuodesta 6,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–huhtikuussa 2019 pantiin vireille 895 konkurssia, mikä on 62 konkurssia (6,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 196, mikä on 540 henkilöä (11,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2015–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2015–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 265 konkurssia, mikä on 32 konkurssia (10,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 8 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2019 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 27 19 49 59
Teollisuus ja kaivostoiminta 66 89 498 779
Rakentaminen 189 183 1 336 1 078
Kauppa 182 179 636 491
Kuljetus ja varastointi 72 78 266 333
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 89 100 300 612
Muut palvelut 265 297 1 106 1 372
Toimiala tuntematon 5 12 5 12
YHTEENSÄ 895 957 4 196 4 736

Lähde: Konkurssit 2019, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2019/04/konk_2019_04_2019-05-15_tie_001_fi.html